MISI & VISI

MOTTO SKBT


"Hidup Berilmu Dan Berbakti"


MISI SKBT

Menjadikan Sekolah Kebangsaan Bukit Tambun Cemerlang dalam pencapaian akademik, sahsiah, dan ko-kurikulum di Seberang Perai Selatan.

VISI SKBT 

 • Pengurusan pentadbiran yang cekap dan berkesan
 • Meningkatkan kualiti kerja, guru dan murid supaya lebih kreatif dan inovatif
 • Mendidik dan membimbing insan menguasai kemahiran 3M
 • Meneroka bidang IT dan menjadi maklumat kendiri
 • Membudayakan cara hidup, berilmu dan berbakti
 • Mengamalkan kecemerlangan dalam semua bidang

PIAGAM SKBT

 • Bersedia memberi perkhidmatan yang mesra, adil dan saksama kepada semua sebagaimana berikut:
 • Memastikan murid mendapat segala yang terbaik dalam proses perlaksanaan P&P dalam kelas masing-masing
 • Berusaha melayan dan menyelesaikan masalah semasa dengan cara terbaik dan penuh tanggungjawab
 • Menyediakan sistem penyampaian maklumat yang cepat dan tepat
 • Memastikan keutamaan diberi dalam hal keselamatan, kesihatan dan disiplin diri semua penghuni sekolah.
 • Menyediakan satu sistem bekalan sumber(ABM) yang kemaskini dan beroperasi
 • Sentiasa merancang aktiviti yang sesuai bagi manfaat murid-murid untuk memudahkan pencapaian mereka dalam P&P
 • Berusaha memastikan keceriaan sekitar kawasan sekolah sentiasa diutamakan
 • Menjalinkan satu hubungan yang erat dan mesra dengan waris dan badan-badan serta agensi yang seringkali memberi berbagai perkhidmatan kepada sekolah, seterusnya mewujudkan satu permuafakatan yang memberi manfaat berterusan.
 • Memastikan penyertaan yang seimbang dalam bidang kokurikulum yang memberi peluang kepada murid menyertainya mengikut minat dan keupayaan masing-masing.
  

 

Link

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...